Winnaars 2021

Winnaar Cultuurprijs Overijssel 2021

Ralph Keuning

Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Overijssel, bijeen op 28 mei 2021 te Zwolle, heeft besloten de Cultuurprijs 2021 toe te kennen aan Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie te Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino.

Het bestuur heeft het besluit genomen op basis van het ‘Visiedocument Stichting Cultuurprijs Overijssel’ en na zorgvuldige bespreking en beoordeling van 52 genomineerden voor de Cultuurprijzen Overijssel (Cultuurprijs Overijssel en Cultuurtalent Overijssel).

Winnaar Cultuurtalent Overijssel 2021

Minka Hebing (MINKA)

Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Overijssel, bijeen op 28 mei 2021 te Zwolle, heeft besloten de prijs Cultuurtalent Overijssel 2021 toe te kennen aan Minka Hebing,
als artiest bekend onder de naam MINKA.

Het bestuur heeft het besluit genomen op basis van het ‘Visiedocument Stichting Cultuurprijs Overijssel’ en na zorgvuldige bespreking en beoordeling van 52 genomineerden voor de Cultuurprijzen Overijssel (Cultuurprijs Overijssel en Cultuurtalent Overijssel).

Winnaar Cultuurprijs Overijssel 2021

Ralph Keuning

Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Overijssel, bijeen op 28 mei 2021 te Zwolle, heeft besloten de Cultuurprijs 2021 toe te kennen aan Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie te Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino.

Het bestuur heeft het besluit genomen op basis van het ‘Visiedocument Stichting Cultuurprijs Overijssel’ en na zorgvuldige bespreking en beoordeling van 52 genomineerden voor de Cultuurprijzen Overijssel (Cultuurprijs Overijssel en Cultuurtalent Overijssel).

Het bestuur is van mening dat Ralph Keuning als directeur van Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis staat voor creatieve vernieuwing in de beeldende kunst, met zijn exposities een hoog artistiek niveau bereikt, hij leiding geeft aan een professionele cultuurorganisatie, er sprake is van een inspirerende culturele impact op de samenleving met daarbij ook aandacht voor de zgn. cultuur-codes, hij een waardevolle bijdrage levert aan de versterking van het kunst- en cultuurklimaat in Overijssel en hij een kunst- en cultuurambassadeur is bij uitstek.

Ralph Keuning (1961) is sinds 2007 directeur van de beide musea. Hij leidt deze organisatie met een hoge mate van inzet en betrokkenheid. Hij gaf leiding aan de uitbreiding van Museum de Fundatie, naar het ontwerp van architect Hubert-Jan Henket (2013).
De Cultuurprijs Overijssel 2021 wordt Ralph Keuning bovenal toegekend, omdat hij meer is dan een succesvol museumdirecteur.
Mede vanuit zijn beroep als kunsthistoricus plaatst hij beeldende kunst midden op het maatschappelijk speelveld, is hij een ideeëngenerator en verbinder. Hij staat voor dynamische musea en hij wil zijn passie voor de beeldende kunst overbrengen op een groot en breed publiek.
Ralph Keuning positioneert de collectie van de beide musea (eigen collectie, nieuwe aankopen en schenkingen, en bruiklenen) met succes als van nationaal en internationaal belang.
Hij daagt uit tot discussie over beeldende kunst, door spraakmakende tentoonstellingen, door publicaties, maar zeker ook door gesprek.

Met het Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis heeft Overijssel twee culturele iconen van bovenregionale allure. Beide musea trekken jaarlijks vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. De impact hiermee op het cultuurtoerisme naar Overijssel is aanzienlijk.
Als ambassadeur van Overijssel profileert Ralph Keuning zich veelvuldig op regionale en landelijke media.

Ralph Keuning neemt actief deel, veelal op zijn eigen wijze, aan het kunst- en cultuurdebat. Hij betoont zich hierbij met name betrokken bij de provincie Overijssel, de Hanze en haar historische steden, en de stad Zwolle.

Bestuur Stichting Cultuurprijs Overijssel
Zwolle, 28 mei 2021

Henk Jan Meijer, voorzitter
Laurien Timmermans
Gerard Cornelisse
Hein te Riele.

Winnaar Cultuurtalent Overijssel 2021

Minka Hebing (MINKA)

Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Overijssel, bijeen op 28 mei 2021 te Zwolle, heeft besloten de prijs Cultuurtalent Overijssel 2021 toe te kennen aan Minka Hebing,
als artiest bekend onder de naam MINKA.

Het bestuur heeft het besluit genomen op basis van het ‘Visiedocument Stichting Cultuurprijs Overijssel’ en na zorgvuldige bespreking en beoordeling van 52 genomineerden voor de Cultuurprijzen Overijssel (Cultuurprijs Overijssel en Cultuurtalent Overijssel).

De prijs Cultuurtalent Overijssel wordt MINKA toegekend omdat zij een meer dan bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van de popcultuur in Overijssel, en dat er sprake is van een uitzonderlijk en uitdagend talent.
De prijs wordt MINKA toegekend als erkenning van haar talent én als stimulering om bovenal door te gaan als veelbelovend popmusicus.

MINKA (1990) heeft zich na haar opleiding aan Artez Conservatorium (2015) ontwikkeld tot een veelzijdig popmusicus, zangeres én muzikant. Zij maakt elektropop met Nederlandstalige teksten. Zij onderscheidt zich door een geheel eigen ‘sound’, in een mix van synths, beats, onbevangenheid, uitdaging en beweging. Iedereen wil dansen op de muziek van MINKA.
Ze werkt samen met haar vriend en producer Timon Massop, vanuit Deventer. Sinds eind 2019 is MINKA ook maker van De Nieuwe Oost Pop.

Het talent van MINKA is opmerkelijk. Overijssel kent een zeer actieve popcultuur, met vele talenten, en toonaangevende podia als Hedon, Burgerweeshuis, Metropool en het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Het is meer dan opmerkelijk dat MINKA in zo korte tijd zich heeft weten te onderscheiden als poptalent.

Covid 19 maakte het ook voor MINKA nauwelijks mogelijk om in 2020 en de eerste helft van 2021 haar talent live op podia te laten zien. Ze profileerde zich wel met enkele bijzondere video’s en nam deel aan live-streams. Het uitzonderlijke talent van MINKA hoort thuis op de vele festivals en poppodia. De verwachting is dat dit na juni 2021 weer volop mogelijk zal zijn. MINKA: een Overijsselse poptalent bij uitstek, op weg naar PinkPop 2022!

Bestuur Stichting Cultuurprijs Overijssel
Zwolle, 28 mei 2021

Henk Jan Meijer, voorzitter
Laurien Timmermans
Gerard Cornelisse
Hein te Riele.

Onze partners